Nhà Thể Thao Đa Năng, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XMQ5+HJV, Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 719 13 45
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.889.759, 10.665.904.859.999.900


Địa chỉ Nhà Thể Thao Đa Năng ở đâu?

XMQ5+HJV, Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thể Thao Đa Năng như thế nào?

Chủ Nhật:[17:00-18:30], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[17:00-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Exciter Sports Gò Vấp Fitness & Yoga, Phường 17