R&B Tea Gò Vấp, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đường số 1, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 802 45 61
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.275.886, 1.066.801.801


Địa chỉ R&B Tea Gò Vấp ở đâu?

16 Đường số 1, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của R&B Tea Gò Vấp như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe, Tân Lập