QUÁN NHẬU CÂY MẬN, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B51/2 KP HIỆP BÌNH, P.HIỆP NINH, TX.TÂY NINH, TÂY NINH, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3820 767
Trang web
Vị trí chính xác 11.311.917.399.999.900, 10.611.712.329.999.900


Địa chỉ QUÁN NHẬU CÂY MẬN ở đâu?

B51/2 KP HIỆP BÌNH, P.HIỆP NINH, TX.TÂY NINH, TÂY NINH, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của QUÁN NHẬU CÂY MẬN như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Đồng Quê, Thống Nhất