Quán Lẩu Nướng Thái Lan Số 07, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Đ. Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 370 15 59
Trang web
Vị trí chính xác 107.584.191, 106.671.104


Địa chỉ Quán Lẩu Nướng Thái Lan Số 07 ở đâu?

2 Đ. Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Lẩu Nướng Thái Lan Số 07 như thế nào?

Thứ Bảy:[12:00-23:00], Chủ Nhật:[12:00-23:00], Thứ Hai:[12:00-23:00], Thứ Ba:[12:00-23:00], Thứ Tư:[12:00-23:00], Thứ Năm:[12:00-23:00], Thứ Sáu:[12:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Lọc Mệ Xuân - Bắc Lý