TukTuk Thai Bistro, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3933 3579
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.806.011, 1.066.900.806


Địa chỉ TukTuk Thai Bistro ở đâu?

29 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của TukTuk Thai Bistro như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Anh Út - Mì Quảng Trộn - Mì Quảng Ngon, Phường 15