Quán Cây Khế, Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3M63+JGC, ĐH607, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 872 35 13
Trang web
Vị trí chính xác 110.615.589, 10.665.376.499.999.900


Địa chỉ Quán Cây Khế ở đâu?

3M63+JGC, ĐH607, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cây Khế như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sun Palace Trung Tâm Tiệc Cưới & Hội Nghị, Phường 13