Quán cà ri Phú Hiền, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 576 857
Trang web hotlist.vn
Vị trí chính xác 112.823.476, 10.612.715.929.999.900


Địa chỉ Quán cà ri Phú Hiền ở đâu?

96 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cà ri Phú Hiền như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-11:00], Chủ Nhật:[05:00-11:00], Thứ Hai:[05:00-11:00], Thứ Ba:[05:00-11:00], Thứ Tư:[05:00-11:00], Thứ Năm:[05:00-11:00], Thứ Sáu:[05:00-11:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hai Nù 3, Phú Mỹ