Bánh Căn – Bánh tráng nướng Phan Rang, Phú Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Đ. Phạm Thị Tân, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 652 67 70
Trang web
Vị trí chính xác 109.899.741, 10.666.918.369.999.900


Địa chỉ Bánh Căn - Bánh tráng nướng Phan Rang ở đâu?

49 Đ. Phạm Thị Tân, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Căn - Bánh tráng nướng Phan Rang như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm Phụng, Hiệp Lễ