Quán bò tơ Cây Mai – Tây Ninh, Hiệp Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74X4+9QQ, Hẻm số 2 Ba Mươi Tháng Tư, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 168 59 54
Trang web
Vị trí chính xác 11.298.450.299.999.900, 1.061.069.978


Địa chỉ Quán bò tơ Cây Mai - Tây Ninh ở đâu?

74X4+9QQ, Hẻm số 2 Ba Mươi Tháng Tư, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán bò tơ Cây Mai - Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm xăm gò dầu, Gò Dầu