Quán ăn gia đình Hai Việt, Bến Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 376 95 67
Trang web
Vị trí chính xác 11.111.084.499.999.900, 1.061.706.801


Địa chỉ Quán ăn gia đình Hai Việt ở đâu?

TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn gia đình Hai Việt như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Wine and Wood Mộc Bài - Tây Ninh, Lợi Thuận