Quán ăn ao cá, Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Unnamed Road, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 388 44 82
Trang web
Vị trí chính xác 112.908.136, 10.610.293.829.999.900


Địa chỉ Quán ăn ao cá ở đâu?

Unnamed Road, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn ao cá như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Hai Trinh (đặc sản Gà), Trung Lập Hạ