Quán ăn Cu Lửa, Tân Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M6C9+FWC, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 679 03 93
Trang web
Vị trí chính xác 116.711.972, 10.621.975.069.999.900


Địa chỉ Quán ăn Cu Lửa ở đâu?

M6C9+FWC, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Cu Lửa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gà Hấp Hèm 9999, Bà Điểm