Nhà hàng Phố Nướng Đệ Nhất, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 1199
Trang web firsthotel.com.vn
Vị trí chính xác 107.961.633, 1.066.601.791


Địa chỉ Nhà hàng Phố Nướng Đệ Nhất ở đâu?

21 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Phố Nướng Đệ Nhất như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BÒ TƠ THÀNH PHÔ, Gò Dầu