Gecko Pizza, Tân Tiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XR5V+R5G, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 468 93 86
Trang web
Vị trí chính xác 109.595.626, 106.842.939


Địa chỉ Gecko Pizza ở đâu?

XR5V+R5G, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Gecko Pizza như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhóm Nấu Ăn Ha Ngại, Tân Biên