Phòng Trà phố đêm Tây Ninh, Hiệp Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 75 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Bình, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 091 386 26 83
Trang web
Vị trí chính xác 113.077.069, 1.061.194.838


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tdm B D, Hiệp Thành