Phòng Khám Da Liễu, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 547A Đường 3/2, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 4470
Trang web
Vị trí chính xác 10.767.145.099.999.900, 10.666.650.279.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm y tế hộ sinh Tân Hưng, Tân Hưng