Trung Tâm Thẩm Mỹ Xuân Hùng, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6848
Trang web thammy.vn
Vị trí chính xác 107.765.729, 1.066.721.536


Địa chỉ Trung Tâm Thẩm Mỹ Xuân Hùng ở đâu?

26 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Thẩm Mỹ Xuân Hùng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Y tế hộ sinh Thị Trấn, Tân Châu