Pháp Phục Yến Nhi – Cửa hàng quần áo Phật tử – Đồ lam đi chùa, Tân Thới Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 383 Trường Chinh, 87/2 Khu phố 1, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 232 383
Trang web quanaodichua.com
Vị trí chính xác 108.367.759, 1.066.182.248


Địa chỉ Pháp Phục Yến Nhi - Cửa hàng quần áo Phật tử - Đồ lam đi chùa ở đâu?

Hẻm 383 Trường Chinh, 87/2 Khu phố 1, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Pháp Phục Yến Nhi - Cửa hàng quần áo Phật tử - Đồ lam đi chùa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NATYS STORE UNISEX, Phường 3