Giti Shop, Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 378/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 982 03 02
Trang web dolotgitishop.com
Vị trí chính xác 10.804.195.499.999.900, 1.067.115.778


Địa chỉ Giti Shop ở đâu?

378/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giti Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thái Tuấn, Phường 2