OpenShare Café, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 158/12 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 6213
Trang web cafe.openshare.vn
Vị trí chính xác 10.798.119.699.999.900, 10.667.808.079.999.900


Địa chỉ OpenShare Café ở đâu?

158/12 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của OpenShare Café như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CITIZONE, TT. Củ Chi