Nhà Thờ Thới Hoà – Giáo Hạt Bến Cát, Thới Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL13, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 166 04 70
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 111.215.631, 1.066.130.433


Địa chỉ Nhà Thờ Thới Hoà - Giáo Hạt Bến Cát ở đâu?

QL13, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thờ Thới Hoà - Giáo Hạt Bến Cát như thế nào?

Thứ Bảy:[04:30-21:30], Chủ Nhật:[04:30-21:30], Thứ Hai:[04:30-21:30], Thứ Ba:[04:30-21:30], Thứ Tư:[04:30-21:30], Thứ Năm:[04:30-21:30], Thứ Sáu:[04:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giáo Xứ Tân Mỹ, Xuân Thới Đông