Giáo xứ minh đức, Minh Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HHP7+9XV, Minh Đức, Hớn Quản, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0767 238 978
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.585.984.199.999.900, 10.656.490.649.999.900


Địa chỉ Giáo xứ minh đức ở đâu?

HHP7+9XV, Minh Đức, Hớn Quản, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Giáo xứ minh đức như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Sơn Lộc, Tân Phú Trung