NHÀ THỜ TÂN HỘI, TÂY NINH., Tân Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M667+7J5, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3775 881
Trang web giaophanphucuong.org
Vị trí chính xác 116.606.461, 1.062.140.987


Địa chỉ NHÀ THỜ TÂN HỘI, TÂY NINH. ở đâu?

M667+7J5, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ THỜ TÂN HỘI, TÂY NINH. như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thờ Tân Hưng, Tiến Hưng