Nhà thờ Cây Cam, An Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9RCJ+865, ĐT741, An Bình, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2215 276
Trang web
Vị trí chính xác 11.370.758.799.999.900, 1.068.306.023


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Thái Bình, P.13