Nhà sách Trảng Bàng, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 1 Co.opmart Trảng Bàng, Khu phố Lộc An, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3883 139
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 110.308.122, 10.635.607.139.999.900


Địa chỉ Nhà sách Trảng Bàng ở đâu?

Tầng 1 Co.opmart Trảng Bàng, Khu phố Lộc An, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Phương Nam, Phường 10