Nhà sách Phương Nam, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 479 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3835 4375
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 107.525.233, 106.668.666


Địa chỉ Nhà sách Phương Nam ở đâu?

479 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Phương Nam như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Tây Đô, Tân Đông Hiệp