Nhà nghỉ Hoàng Thân, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 211 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3838 812
Trang web
Vị trí chính xác 11.294.730.099.999.900, 10.612.182.879.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHÀ NGHỈ NHUNG TRANG, Tân Biên