Nhà Nghỉ Kim Ngân, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G2X6+78H, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 500 02 84
Trang web
Vị trí chính xác 115.481.763, 1.060.108.489


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Mây Hồng, Long Thành Nam