Nhà Nghỉ Hiểu My, Ninh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 844J+PCW, Điện Biên Phủ, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3631 416
Trang web
Vị trí chính xác 113.068.555, 10.613.107.149.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại An Hotel, Bình Hưng Hoà B