MIA Ninh Thuan Hotel – Mỹ Bình

Địa chỉ: K1 Đ. Trần Nhân Tông, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0259 3969 999

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 115.708.866,1.090.008.201 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MIA Ninh Thuan Hotel ở đâu?

Trả lời: K1 Đ. Trần Nhân Tông, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của MIA Ninh Thuan Hotel là bao nhiêu?

Trả lời: 0259 3969 999

Hỏi: MIA Ninh Thuan Hotel mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của MIA Ninh Thuan Hotel là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Khách sạn Vị Hoàng - Vị Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.