Nhà hàng Wakemi, Thành phố Biên Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô BN2 – LK20, Đường D1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 996 39 99
Trang web nhahangwakemi.vn
Vị trí chính xác 109.445.135, 1.068.303.579


Địa chỉ Nhà hàng Wakemi ở đâu?

Lô BN2 – LK20, Đường D1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Wakemi như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sushi Wagao, Phường Phạm Ngũ Lão