Nhà hàng Sakura, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 505 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 3699
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.774.123.699.999.900, 1.066.681.502


Địa chỉ Nhà hàng Sakura ở đâu?

505 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Sakura như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-21:00], Chủ Nhật:[10:30-21:00], Thứ Hai:[10:30-21:00], Thứ Ba:[10:30-21:00], Thứ Tư:[10:30-21:00], Thứ Năm:[10:30-21:00], Thứ Sáu:[10:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ichihana Sushi Vietnam, Phường 3