Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star, Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 76 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6299 4488
Trang web tieccuoimdstar.com
Vị trí chính xác 108.129.663, 10.662.572.619.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star ở đâu?

76 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phố nướng Tokyo Chánh Nghĩa, Chánh Nghĩa