Quán Ăn Nhị Lan, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25A Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 484
Trang web
Vị trí chính xác 113.050.565, 1.061.029.744


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm Bảo Ký, Đông Hoà