Sorae Restaurant & Lounge, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ AB Tower, 24th Floor, 76A Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 2372
Trang web soraesushi.com
Vị trí chính xác 107.704.192, 106.694.395


Địa chỉ Sorae Restaurant & Lounge ở đâu?

AB Tower, 24th Floor, 76A Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sorae Restaurant & Lounge như thế nào?

Thứ Bảy:[11:30-15:00], Chủ Nhật:[11:30-15:00], Thứ Hai:[11:30-15:00], Thứ Ba:[11:30-15:00], Thứ Tư:[11:30-15:00], Thứ Năm:[11:30-15:00], Thứ Sáu:[11:30-15:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  iSushi Cao Thắng, Phường 4