Nhà đất Hoàng Hà | Mua bán nhà đất Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 369 60 93
Trang web nhadathoangha.vn
Vị trí chính xác 108.347.707, 106.640.294


Địa chỉ Nhà đất Hoàng Hà | Mua bán nhà đất Gò Vấp, quận 12, Tân Bình ở đâu?

79 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà đất Hoàng Hà | Mua bán nhà đất Gò Vấp, quận 12, Tân Bình như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Nhà Đất Nam Cường - P. Thanh Trung