Ngân Hàng Kiên Long, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1088 Đường Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 842401, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 977
Trang web kienlongbank.com
Vị trí chính xác 113.123.502, 1.060.300.039


Địa chỉ Ngân Hàng Kiên Long ở đâu?

1088 Đường Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 842401, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Kiên Long như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thị Trấn Tân Châu, Ba Mươi Tháng Tư