BIDV – Chi nhánh Phú Yên – Phường 5

Địa chỉ: 100 Duy Tân, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Số điện thoại: 0257 3811 812

Trang web: bidv.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 130.934.881,1.093.088.398 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BIDV – Chi nhánh Phú Yên ở đâu?

Trả lời: 100 Duy Tân, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BIDV – Chi nhánh Phú Yên là bao nhiêu?

Trả lời: 0257 3811 812

Hỏi: BIDV – Chi nhánh Phú Yên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hỏi: Website của BIDV – Chi nhánh Phú Yên là gì?

Trả lời: bidv.com.vn

Xem thêm:  TPBank Thanh Hóa - P. Điện Biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.