Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành – Tây Ninh, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Đ. tỉnh 781, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3780 332
Trang web
Vị trí chính xác 113.098.346, 1.060.298.127


Địa chỉ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành - Tây Ninh ở đâu?

23 Đ. tỉnh 781, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành - Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-15:30], Thứ Ba:[07:30-15:30], Thứ Tư:[07:30-15:30], Thứ Năm:[07:30-15:30], Thứ Sáu:[07:30-15:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PGD Chơn Thành - CN Bình Phước - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), Bình Phước