Mỹ Hiền Spa – Phun Xăm Thẩm Mỹ, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 106 Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh 843470, Việt Nam
Số điện thoại 0853 117 222
Trang web
Vị trí chính xác 110.339.586, 106.359.449


Địa chỉ Mỹ Hiền Spa - Phun Xăm Thẩm Mỹ ở đâu?

106 Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh 843470, Việt Nam

Giờ làm việc của Mỹ Hiền Spa - Phun Xăm Thẩm Mỹ như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu Gà Tân Phú, Tân Quý