Miya Sushi BBQ Restaurant, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 150/26 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 934 75 44
Trang web
Vị trí chính xác 10.770.045.399.999.900, 10.669.010.329.999.900


Địa chỉ Miya Sushi BBQ Restaurant ở đâu?

150/26 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Miya Sushi BBQ Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-14:00], Chủ Nhật:[10:30-14:00], Thứ Hai:[10:30-14:00], Thứ Ba:[10:30-14:00], Thứ Tư:[10:30-14:00], Thứ Năm:[10:30-14:00], Thứ Sáu:[10:30-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Nhật, Thuận Giao