Quán ăn Tàu Khánh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Yết Kiêu, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 811 73 68
Trang web
Vị trí chính xác 113.145.065, 1.060.925.403


Địa chỉ Quán ăn Tàu Khánh ở đâu?

8 Yết Kiêu, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Tàu Khánh như thế nào?

Thứ Sáu:[15:30-03:00], Thứ Bảy:[15:30-03:00], Chủ Nhật:[15:30-03:00], Thứ Hai:[15:30-03:00], Thứ Ba:[15:30-03:00], Thứ Tư:[15:30-03:00], Thứ Năm:[15:30-03:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Julie Bò Bít Tết, Khu phố 2