Mì Cay Seoul, Binh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Đ. Nguyễn Du, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 619 85 38
Trang web micayseoul.com
Vị trí chính xác 109.212.829, 1.067.336.845


Địa chỉ Mì Cay Seoul ở đâu?

14 Đ. Nguyễn Du, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Cay Seoul như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dookki, Hiệp Bình Chánh