Gangnam Hải Sản & Nướng, Tân Đông Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1182 ĐT743A, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 092 186 86 79
Trang web
Vị trí chính xác 109.151.086, 10.674.870.109.999.900


Địa chỉ Gangnam Hải Sản & Nướng ở đâu?

1182 ĐT743A, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Gangnam Hải Sản & Nướng như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Hàn Quốc Teakunbong, Phú Thọ