Lotteria COOP CU CHI, Ấp Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 357 QL22, Ấp Thượng, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3790 2957
Trang web lotteria.vn
Vị trí chính xác 109.588.726, 1.065.044.202


Địa chỉ Lotteria COOP CU CHI ở đâu?

357 QL22, Ấp Thượng, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lotteria COOP CU CHI như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lotteria GO! Dĩ An, Dĩ An