Quán Bụi, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 1515
Trang web quan-bui.com
Vị trí chính xác 10.781.314.799.999.900, 10.670.587.289.999.900


Địa chỉ Quán Bụi ở đâu?

19 Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bụi như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vita Barbecue, Phú Hoà