Kim’s Minimalism, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 091 190 19 65
Trang web
Vị trí chính xác 113.064.053, 10.610.183.889.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pumi ( Cửa hàng quần áo thời trang nữ Q1 Hồ Chí Minh ), Phường Bến Thành