Ninomaxx Concept, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3526 7062
Trang web ninomaxx.com.vn
Vị trí chính xác 10.801.698.799.999.900, 1.066.175.257


Địa chỉ Ninomaxx Concept ở đâu?

30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ninomaxx Concept như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Đầm Bầu Minh Tú, Khu phố 1