Khu căn hộ Sài Gòn Domaine Luxury, Phường 28

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1057 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3556 6163
Trang web saigondomaine.com
Vị trí chính xác 108.231.184, 10.673.058.479.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu du lịch sinh thái Làng Bè, An Khánh