Aurora Villa & Resort Quy Nhon – Quy Nhon

Địa chỉ: km15, QL1D, Ghenh Rang, Quy Nhon, Bình Định 820000, Việt Nam

Số điện thoại: 0898 188 099

Trang web: auroravillas.vn

Bản đồ chỉ đường: 13.711.742.099.999.900,10.922.120.369.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Aurora Villa & Resort Quy Nhon ở đâu?

Trả lời: km15, QL1D, Ghenh Rang, Quy Nhon, Bình Định 820000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Aurora Villa & Resort Quy Nhon là bao nhiêu?

Trả lời: 0898 188 099

Hỏi: Aurora Villa & Resort Quy Nhon mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Aurora Villa & Resort Quy Nhon là gì?

Trả lời: auroravillas.vn

Xem thêm:  Ocean Vista - Sea Links City - Thành phố Phan Thiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.